Οδηγηθείτε στο περιεχόμενο

των καταλόγων μέσα από τα

παρακάτω εικονίδια 
ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΑ
Η ΠΥΛΗ Α.Ε., παρά τις αντίξοες συνθήκες της Ελληνικής Οικονομίας, εφάρμοσε αναπτυξιακή στρατηγική αυξάνοντας τις πωλήσεις της και τα μερίδια αγοράς.

* 2007-2008, υπέρ δωδεκάμηνη χρήση

Κάθε επιμέρους αξία αντιπροσωπεύει ευχαριστημένους πελάτες της ΠΥΛΗ Α.Ε.

Οι κτηριακές υποδομές μας ανέρχονται σε 6.000τμ συνολικά.
 
   
   


 
 
   -    ΠΡΟΦΙΛ
   -    ΙΣΤΟΡΙΚΟ
   -    ΔΟΜΗ
   -    ΝΕΑ
   -    ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΑ
   -    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   -    ΠΡΟΪΟΝΤΑ
   -    ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
   -    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 
Copyright © 2012 - pili.co - Design by infocus