Οδηγηθείτε στο περιεχόμενο

των καταλόγων μέσα από τα

παρακάτω εικονίδια 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η πελατοκετρνική φιλοσοφία της εταιρίας, καθορίζει τους παράγοντες επιτυχίας της.

• Επιδίωξη της καλύτερης σχέσης τιμής και ποιότητας των προϊόντων.
• Ανελαστική υιοθέτηση των κανόνων που προκύπτουν από τις κοινοτικές προδιαγραφές και της Ελληνικής νομοθεσίας για τα προϊόντα ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού.
  • Επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και σε συνεργασίες που θα προάγουν την συνεχή προσαρμογή στις απαιτήσεις του κλάδου και της αγοράς.

 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Οι στρατηγικές της ΠΥΛΗ Α.Ε. περιλαμβάνουν μια σειρά από επενδύσεις και κατευθύνσεις.

Σε επιχειρηματικό επίπεδο:

• Επένδυση σε επιχειρησιακή μονάδα στο εξωτερικό με στόχο την εξαγωγή και διανομή σε άλλη χώρα της Ευρώπης.
• Συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις του κλάδου που συμπληρώνουν την ανταγωνιστικότητα και την διεισδυτικότητα της εταιρίας.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο:
• Επένδυση σε υποδομές που θα επιτρέψουν την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών
• Επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικού για την υλοποίηση των στρατηγικών επιλογών και της καθημερινής επιχειρησιακής λειτουργίας

Σε ανταγωνιστικό επίπεδο:
• Διαθεσιμότητα
• Πληρότητα
• Ποιότητα προϊόντων και εξυπηρέτησης
• Καινοτομία και διαφοροποίηση
• Ανταγωνιστικές τιμές
• Ταχύτητα εξυπηρέτησης πελατών
• Διάχυση της Τεχνογνωσίας
• Δημιουργία πλαισίου καθημερινής και αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους πελάτες
 

 
 
   -    ΠΡΟΦΙΛ
   -    ΙΣΤΟΡΙΚΟ
   -    ΔΟΜΗ
   -    ΝΕΑ
   -    ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΑ
   -    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   -    ΠΡΟΪΟΝΤΑ
   -    ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
   -    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 
Copyright © 2012 - pili.co - Design by infocus