Οδηγηθείτε στο περιεχόμενο

των καταλόγων μέσα από τα

παρακάτω εικονίδια 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Η πορεία της ΠΥΛΗ Α.Ε. έχει σηματοδοτηθεί από γεγονότα που συντέλεσαν στην σημερινή επιτυχία της.
 
 
 
2007 : Ίδρυση της εταιρίας και σύναψη συνεργασιών με προμηθευτές από Κίνα, Ταιβάν, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Ινδία.

2007 : Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με τα καλύτερα κατά τόπους καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδος.

2008 : Εκτύπωση του πρώτου εικονογραφημένου καταλόγου προϊόντων ηλεκτρολογικού υλικού σε 10.000 αντίτυπα. 

2008 : Κατοχύρωση σήματος «Luxpro» που θα εφαρμοστεί στους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας και Led που εισάγονται από την Κίνα.

2009 : Επέκταση της γκάμας εισάγοντας φωτιστικά εξωτερικού χώρου.

2009 : Κατοχύρωση σήματος «ALFA LINEA» που θα εφαρμοστεί σε όλη την σειρά φωτιστικών που θα εισαχθούν από άλλες χώρες.

2010 : Εκτύπωση ειδικού εικονογραφημένου καταλόγου φωτιστικών εξωτερικού χώρου ALFA LINEA σε 10.000 αντίτυπα.

2010 : Κατοχύρωση σήματος «GCS» που θα εφαρμοστεί σε προϊόντα ηλεκτρολογικού υλικού.

2011 : Σύναψη συνεργασίας με πελάτες σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η ραγδαία αύξηση εξαγωγών ώθησε την εταιρία σε περεταίρω ανάπτυξη.

2011 : Δημιουργία On line συστήματος πληροφόρησης πελατών για διαθεσιμότητες και τιμές των προϊόντων.

2012 : Επέκταση των δυνατοτήτων του On line συστήματος να δέχεται παραγγελίες από τους πελάτες (e-ordering) προσφέροντας παράλληλα ενημέρωση για την πορεία εκτέλεσης των παραγγελιών.


Η διοίκηση της ΠΥΛΗ Α.Ε. και τα αρμόδια στελέχη της, επισκέπτονται κάθε χρόνο εκθέσεις εξωτερικού όπως είναι η Hong Kong lighting fair,  Light & Building - Fraknfurt fair, Guangzhou International fair (Canton fair). Ο στόχος είναι η ερεύνα για νέα προιόντα, όπως και η εξασφάλιση της ποιότητας τους. Η ΠΥΛΗ επενδύει συνεχώς στην ερεύνα.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   -    ΠΡΟΦΙΛ
   -    ΙΣΤΟΡΙΚΟ
   -    ΔΟΜΗ
   -    ΝΕΑ
   -    ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΑ
   -    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   -    ΠΡΟΪΟΝΤΑ
   -    ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
   -    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 
Copyright © 2012 - pili.co - Design by infocus